Velkommen til Strandbakkens Grundejerforening, Kalundborg


kvarteret ved strand og skov

- o - o - o - o - o -


Opgravninger, reparation af asfalt


Hvis du skal grave i Strandbakkens veje, som er en privat fællesvej, må du meget gerne fortælle os det på formand@sgfk.dk.

Efter opgravningen, skal asfalten reetableres efter 'metode 4', dette er et ufravigeligt krav. Grundejerne skal vedligeholde vejene og kan derfor også stille krav til andre der 'ødelægger' asfaltbelægningen.


Metode 4 betyder at der reetableres med asfalt med bærelag til top, 1 år senere skal der fræses og lægges nyt slidlag. Det gør at vi undgår sætninger.                
Skader på vej


Skader på asfalten og kantsten meldes på formand@sgfk.dk