Velkommen til Strandbakkens Grundejerforening, Kalundborg


kvarteret ved strand og skov

- o - o - o - o - o -


Opgravninger, reparation af asfalt


Hvis du skal grave i Strandbakkens veje, som er en privat fællesvej, må du meget gerne fortælle os det på formand@sgfk.dk.

Efter opgravningen, skal asfalten reetableres efter 'metode 4', dette er et ufravigeligt krav. Grundejerne skal vedligeholde vejene og kan derfor også stille krav til andre der 'ødelægger' asfaltbelægningen.


Metode 4 betyder at der reetableres med asfalt med bærelag til top, 1 år senere skal der fræses og lægges nyt slidlag. Det gør at vi undgår sætninger.
Opkrævning af kontingent og vejbidrag 2023, se link her                  
Skader på vej


Skader på asfalten og kantsten meldes på formand@sgfk.dk