Velkommen til Strandbakkens Grundejerforening, Kalundborg


kvarteret ved strand og skov

- o - o - o - o - o -


Opgravninger, reparation af asfalt


Hvis du skal grave i Strandbakkens veje, som er en privat fællesvej, må du meget gerne fortælle os det på asfalt@tingene.dk.

Efter opgravningen, skal asfalten retableres efter 'metode 4', dette er et ufravigeligt krav, grundejerne skal vedligeholde vejene og kan derfor også stille krav til andre der 'ødelægger' asfaltbelægningen.


Metode 4 betyder at der retableres med asfalt med bærelag til top, 1 år senere skal der fræses og lægges nyt slidlag. Det gør at vi undgår sætninger.


Fastelavn 2022 - søndag den 27. februar kl. 14 på Æblemarken. Se dette link: indbydelse
Skader på vej


Skader på asfalten og kantsten meldes på formand@sgfk.dk