Ejendomshandel


Samling af informationer der skal bruges ved ejendomshandler, informationen kan ofte findes andre stedet på hjemmesiden, de samles her for at gøre det enklere.


Mht. deklarationen, så er den på siten viste tekst kun for information, ved afvigelser er det naturligvis den deklarerede tekst der gælder. Deklarationen er tinglyst på alle parceller.


Generelt:

  • der er medlemspligt for grundejere, det er tinglyst på alle grunde,

  • kontingentet er i skrivende stund (juli 2022) kr 900 per år,

  • vejfondsbidraget er på kr 900,- per år.

  • der opkræves ekstra for snerydning hvis ikke budgettet holder,

  • der opkræves ikke noget indskud,

  • hele Strandbakken fik ny asfalt i november 2018,

  • regnskabsåret er 1. september til 31. august.


Det er vigtigt for os, for at kunne holde rede på grundejerne, at vi får oplyst navn(e) og adresse på nye ejere; oplysningerne kan gives til kassereren, eller formanden.


Der er skrevet en brochure, med info om Strandbakken og grundejerforeningen.


Ved spørgsmål, kontakt kassereren: Kiritharan Kananathan, Strandbakken 31


Ordinær generalforsamling afholdes i november hvert år se forsiden.


Fra den ordinære generalforsamling, den 8. november 2022:

alle links  er pdf-filer, der åbner i et nyt vindueher vises kun seneste generalforsamling, se under ’info’ for at se ældre referater mm,