Ejendomshandel


Samling af informationer der skal bruges ved ejendomshandler, informationen kan ofte findes andre stedet på hjemmesiden, de samles her for at gøre det enklere.


Mht. deklarationen, så er den på siten viste tekst kun for information, ved afvigelser er det naturligvis den deklarerede tekst der gælder. Deklarationen er tinglyst på alle parceller.


Generelt:

  • der er medlemspligt for grundejere, det er tinglyst på alle grunde,

  • kontingentet er i skrivende stund (december 2019) kr900 per år, vejfondsbidraget vil ikke blive opkrævet i denne regnskabsperiode (det var tidligere på kr1.000,- per år),

  • der opkræves ekstra for snerydning hvis ikke budgettet holder,

  • der opkræves ikke noget indskud,

  • hele Strandbakken fik ny asfalt i november 2018,

  • regnskabsåret er 1. september til 31. august.


Det er vigtigt for os, for at kunne holde rede på grundejerne, at vi får oplyst navn(e) og adresse på nye ejere; oplysningerne kan gives til kassereren, eller formanden.


Der er skrevet en brochure, med info om Strandbakken og grundejerforeningen.


Ved spørgsmål, kontakt kassereren: Kiritharan Kananathan, Strandbakken 31


Den ordinære generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, pga Covid-19 restriktioner, se forsiden.


Fra den ordinære generalforsamling, onsdag den 13. november 2019:

alle links  er pdf-filer, der åbner i et nyt vindueher vises kun seneste generalforsamling, se under ’info’ for at se ældre referater mm,