Uddrag fra vedtægterne:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, der normalt henhører under en grundejerforenings virkefelt samt specielt gennemførelsen af bestemmelserne i den for hele området gældende fælles deklaration om bebyggelse, vej, kloak, vand, strandret m. v., der er pålagt parcellerne samtidig med udstykningen.”


Det betyder bl.a. at bestyrelsen skal godkende nye bygninger og om-/tilbygninger til eksisternede bygninger


Regnskaber mm finder du under 'info'


Regler mm


Dokumenterne åbner i et nyt vindue.


Formand:


Carsten Jacobsen, Strandbakken 117, genvalgt på den ordinære generalforsamling november 2022


email: formand@sgfk.dk


telefon: 30 77 22 09


Næstformand:


Derrik Lenzner, Strandbakken 15A


Kasserer:


Kiritharan Kananathan, Strandbakken 31


email: kasserer@sgfk.dk


Medlemmer:


Lars Erik Jensen, Strandbakken 142


Bitten Wille, Strandbakken 29


Suppleanter:


Jacob Olsen, Strandbakken 28


Thøger Jensen, Strandbakken 45


Websmed:


Carsten Jacobsen, Strandbakken 117


Bitten Wille, Strandbakken 29


email: formand@sgfk.dkAnden information:


  • CVR-nummer: 7287 1812,

  • Grundejerforeningen er ikke momsregistreret,

  • Grundejerforeningen er medlem af Parcelhusejerenes Landsforening (PL), medlemsnummer: 644.

  • Hos Parcelhusejernes Landsforening har vi tegnet en forsikring, der dækker det relevante, du kan læse mere her.


Udvalg

Der er to stående udvalg:

  • et udvalg (brolauget) der sætter badebroen op og tager den ned igen, de klarer også vedligeholdet,

  • et udvalg der håndterer beskæring af bevoksningen på klinten.


Brochure

Bestyrelsen har skrevet en brochure, med info om Strandbakken og grundejerforeningen


Der er en beskæringsplan:

Beskæringsplan


Procedurer:

Nabohøring, gennemføring af og dommen fra 2010

Retningslinjer for konti og kasserer


GDPR - dine data:

Vi har set på hvad vi gør og ryddet lidt op, ellers ikke det store

Her kan du læse vores datapolitik.


Vi har afviklet Nets, det betyder at medlemsoplysninger fremover ligger hos formand og kasserer, samt delvist hos PL (maj 2019)

Overvejelser

Kontingent vs parcel, overvejelser


test_af_zip   test_af_7z